Elektroosmóza je bezkontaktná technológia sanácie a vysušovanie vzlínajúcej vlhkosti stavieb bez stavebných zásahov | DryPol® System
Elegantný dizajn
Malé rozmery elektrofyzikálnej technológie na vysušovanie vzlínajúcej vlhkosti muriva | DryPol® System
Malé rozmery
Elegantný dizajn prístroja na bezkontaktnú hydroizoláciu stavieb | DryPol® System
Odstráni plesne
Sanácia vlhkosti muriva bez stavebných zásahov na princípe elektroosmózy | DryPol® System
Úspora na kúrenie

" DryPol® System znamená vysušenie vzlínajúcej vlhkosti muriva stavieb vrátane základov bez stavebných zásahov na hodnoty stavebných noriem najneskôr do dvoch rokov od začatia prevádzky"